📜 Resum de la política de privadesa:

Responsable de les dades: Graficòmic S.L.

Finalitat de les dades: Enviament de comunicacions del centre amb finalitat informativa i/o comercial.

Emmagatzemament de les dades: Base de dades allotjada a OVH HISPANO S.L.U.

Drets: En qualsevol moment pots limitar, recuperar i esborrar la teva informació enviant un correu electrònic a la nostra escola.


Avís legal

El present avís legal (en endavant "Avís Legal") regula l'ús del servei del portal d'Internet jososabadell.cat (en endavant, el "Web") de GRAFICÒMIC, S.L. amb domicili social a PASSEIG MANRESA 19-25, 1ER 1A, SABADELL, 08201, BARCELONA amb CIF B60308269.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre GRAFICÒMIC, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de SABADELL per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb GRAFICÒMIC, S.L..

El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'Empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de GRAFICÒMIC, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de GRAFICÒMIC, SL. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe, continguts en les pàgines web de l'Empresa són propietat dels seus propietaris i estan protegits per llei.

Enllaços (Links)

La presència d'enllaços (links) a les pàgines web de GRAFICÒMIC, S.L. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Confidencialitat i Protecció de Dades

A efecte del que preveu RGPD de 27 d'abril de 2016, GRAFICÒMIC, S.L. informa a l'Usuari de l'existència d'un tractament automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a GRAFICÒMIC, S.L. i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com les tasques d'informació. En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, GRAFICÒMIC, S.L. precisarà de l'Usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

L'emplenament del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades de caràcter personal.

A efecte del que preveu RGPD de 27 d'abril de 2016, l'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre com a Usuari, seran incorporades a un fitxer titularitat de GRAFICÒMIC, S.L. amb C.I.F B60308269 i domicili en PASSEIG MANRESA 19 - 25, 1ER 1A, SABADELL, 08201, BARCELONA, tenint implementades les mesures de seguretat establertes en el Reial Decret 1720/2007, d’11 de juny.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant GRAFICÒMIC, S.L. de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. GRAFICÒMIC, S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. GRAFICÒMIC, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S’exonera GRAFICÒMIC, S.L. de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per GRAFICÒMIC, S.L. sempre que procedeixi de fonts alienes a GRAFICÒMIC, S.L..

Galetes (Cookies)

El lloc jososabadell.cat no utilitza cookies, considerant tals fitxers físics d'informació allotjats en el propi terminal de l'usuari i serveixen per facilitar la navegació de l'usuari pel portal. De tota manera, l'usuari té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius.

Finalitats

Les finalitats de GRAFICÒMIC, S.L. són el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com les tasques d'informació.

Menors d’edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin adreçats específicament a menors d'edat, GRAFICÒMIC, S.L. sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers

GRAFICÒMIC, S.L. no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Exercici de drets d’accés. Rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició en l'adreça d'Internet a jososabadell.cat o bé per correu ordinari dirigit a GRAFICÒMIC, SL, Ref. RGPD, en PASSEIG MANRESA, 19 - 25, 1ER 1A, SABADELL, 08201, BARCELONA. Per exercir aquests drets és necessari que vostè acrediti la seva personalitat davant GRAFICÒMIC, S.L. mitjançant l'enviament de fotocòpia de Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. No obstant això, la modificació o rectificació de les seves dades de registre es podrà realitzar en el propi Site identificant-se, prèviament, amb el seu usuari i contrasenya.

Mesures de seguretat

GRAFICÒMIC, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a GRAFICÒMIC, S.L. no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a GRAFICÒMIC, S.L.; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de GRAFICÒMIC, SL. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de GRAFICÒMIC, SL, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.