Il·lustració de Marc Black, alumne de l'escola.

Art gràfic

Programa de formació gràfica integral, pensat per a alumnes que volen accedir al món professional.

Durada: 3 - 4 anys (segons resultat de la prova d’accés).

Matèries

Primer curs

Disseny de personatges

Narrativa - guió

Tècnica de color I

Tècnica de dibuix I

Tècnica digital I

Segon curs

Projectes I

Taller de recursos

Tècnica de color II

Tècnica de dibuix II

Tècnica digital II

Tercer curs

Dibuixos animats

Guió

Modelatge digital - vectorial

Projectes II

Tècnica de dibuix III

Tècnica digital III

Quart curs

Art final

Guió II - FOL

Projectes III

Tècnica de dibuix IV

Tècnica digital IV