Art Gràfic

Programa de formació gràfica integral, pensat per a alumnes que volen accedir al món professional.

Còmic - manga

Programa extralaboral o extraacadèmic per a alumnes que vulguin dominar els fonaments del novè art.

Còmic - manga infantil

Programa d’iniciació al món del dibuix i de preparació per accedir al curs d’adults. Pensat per a nois i noies de 8 fins a 14 anys.

Il·lustració

Programa avançat de tractament de les tècniques de color i la composició del dibuix.

Cursos alternatius

Possibilitat d’accedir a matèries específiques dels programes regulars per part de l’alumnat que només precisi explorar aquests aspectes puntuals per tal d’assolir els seus objectius gràfics i narratius.

Cursos d’estiu

Programes d’iniciació o d’aprofundiment de diferents matèries específiques. Pensats per a nous i noves alumnes o per complementar els programes regulars.