Il·lustració de Marc Black, alumne de l'escola.

Il·lustració

Programa avançat de tractament de les tècniques de color i la composició del dibuix.

Durada: 1 any, prorrogable fins a complir objectius de l’alumne.

Tècnica de color.