Il·lustració d'Enric Pérez, alumne de l'escola.

Còmic - manga

Programa extralaboral o extraacadèmic per a alumnes que vulguin dominar els fonaments del novè art.

Durada: 5 anys.

Matèries

Primer curs

Tècnica bàsica de dibuix.

 

Segon curs

Tècnica avançada de dibuix.

Tercer curs

Tècnica digital.

Quart curs

Tècnica de blanc i negre.

Cinquè curs

Tècnica de color / Il·lustració.