Il·lustració de Blai Morales, alumne de l'escola.

Còmic - manga infantil

Programa d’iniciació al món del dibuix i de preparació per accedir al curs d’adults. Pensat per a noies i nois de 8 fins a 14 anys.

Durada: 1 any, prorrogable fins a complir objectius de l’alumne.

Adaptació a la tècnica bàsica de dibuix.