BASSES DE CONCURS.

Hem rebut i queden penjades al taulell del’escola a la vostra disposició les basses per a la participació de del XIX Premio nacional de pintura de la Real academia de bellas artes de San Carlos de València.

Comments are closed.