Concurs de Postal de Nadal amb iSabadell.cat

L’Escola Joso Sabadell, centre de còmic i arts visuals, i el diari digital iSabadell, convoquen la 2a edició del Concurs de Postal de Nadal amb iSabadell.cat

Enguany, com a novetat, patrocinen el concurs el Rincón del Friki, llibreria especialitzada en còmic, manga, jocs de taula i de cartes, miniaturess i marxandatge, i Sabadell Còmics, llibreria especialitzada en BD, còmic USA, manga, artbooks i marxandatge.

Aquest concurs té l’esperit d’ajudar a donar a conèixer a futurs i futures professionals de la il·lustració, oferint un espai de visualització que diàriament arriba a moltes sabadellenques i molts sabadellencs.

Amb el concurs, també prentenem enfortir la col·laboració entre agents implicats en camps relacionats amb el dibuix i altres arts visuals de Sabadell. La ciutat ha estat, des de fa dècades, un pol artístic destacat i, com actors que som d’aquesta escena, volem impulsar col·laboracions conjuntes per posar en valor la idiosincràsia artística sabadellenca.

Finalment, el concurs forma part de l’aposta del digital iSabadell pel talent local. Al Concurs de Microrelats (de literatura) i al Concurs #EstiuSabadell (de fotografia) del diari, ara se suma el Concurs de Postal de Nadal, d’il·lustració.

BASES DEL CONCURS

Participació

1. Poden presentar-se a la segona edició del concurs de Postal de Nadal amb iSabadell.cat els i les alumnes que estiguin cursant Art Gràfic a l’Escola Joso Sabadell, durant el període 2022 – 2023, i que estiguin al corrent del pagament de les seves quotes.

2. Els i les alumnes que participin han de lliurar una il·lustració al voltant de la temàtica “Nadal a Sabadell”.

3. A la il·lustració no hi pot figurar cap text, amb l’excepció d’onomatopeies o d’aquells que puguin formar part d’elements de la il·lustració (com, per exemple, grafitis o el rètol d’un carrer en un paisatge urbà).

4. La tècnica de les obres és lliure. Les il·lustracions poden ser a color o en blanc i negre.

5. Cada participant pot lliurar més d’una il·lustració però no estan permesos els treballs corals.

6. Les obres lliurades han de ser de creació pròpia, originals i inèdites. La detecció d’una obra que no compleixi amb aquests requisits implicarà la seva desqualificació.

Lliurament d’obres

7. En tots els casos, l’alumne o alumna participant ha de lliurar un arxiu digital. Si la tècnica triada és tradicional, haurà de digitalitzar la il·lustració i lliurar-la atenent als requisits tècnics dels apartats 8, 9 i 10.

8. La mida de la il·lustració ha de ser de 3.200 x 2.400px, a 300 ppp de resolució i preferiblement en CMYK.

9. La il·lustració ha de cobrir la superfície total de 3.200px x 2.400px, però no pot haver-hi cap element important a la franja de 200px des del borde superior, ni a la franja de 600px des del borde inferior. Aquests espais estan reservats pels logos dels organitzadors i dels patrocinadors, així com pel crèdit de l’artista guanyador o guanyadora.

10. L’entrega de les obres participants ha ser preferiblement en format PDF o TIFF, però també s’acceptarà en JPG.

11. Els arxius s’enviaran a l’adreça de correu info@jososabadell.cat

12. El termini de presentació de les obres s’inicia amb la publicació d’aquestes bases i conclou dimecres 30 de novembre.

Jurat del concurs

13. Durant els cinc dies posteriors al tancament de recepció d’obres es reunirà el jurat per fallar l’obra guanyadora.

14. El jurat estarà compost per cinc representants: un/a en nom de l’Escola Joso Sabadell, un/a en nom del diari digital iSabadell, un/a en nom del Rincón del Friki, un/a en nom de Sabadell Còmics i un o una professional del món del dibuix i les arts visuals, acordat pels quatre primers.

15. L’Escola Joso Sabadell garantitza la imparcialitat i objectivitat del jurat, així com la transparència en l’execució del concurs.

Tria de l’obra guanyadora

16. El jurat podrà declarar desert el premi i resoldre qualsevol contingència no prevista en les presents bases.

17. Es notificarà la decisió del jurat, abans del dia 15, al guanyador o guanyadora, en cas d’haver-hi.

18. La decisió del jurat es farà pública abans del dia 17 de desembre al diari digital iSabadell.

Premi

19. El guanyador o la guanyadora rebrà un premi de 120€ abans d’acabar l’any i es publicarà la postal de nadal, amb la seva obra i els logos de les entitats impulsores i patrocinadores incorporats.

20. La publicació de la postal, en format digital, amb els logos de les entitats impulsores i patrocinadores, com a anunci pop-up intersticial del diari digital iSabadell es durà a terme els dies 25 i 26 de desembre. El mitjà difondrà el christmas a la portada del seu web durant els dies 25 i 26 de desembre, amb una difusió aproximada d’uns 12.000 impactes (iSabadell té de mitjana 6.000 visites úniques diàries).

21. La distribució de la postal, en paper, amb els logos de les entitats impulsores i patrocinadores, es durà a terme a partir del 19 de desembre al Rincón del Friki i a Sabadell Còmics. L’Escola Joso Sabadell també repartirà postals entre l’alumnat, visites i contactes.

Altres consideracions

22. Qualsevol obra que sigui considerada ofensiva per part del jurat pot ser refusada i quedar fora de concurs.

23. Els drets de reproducció de totes les obres presentades passen a ser de l’Escola Joso Sabadell, acreditant sempre a l’autora o autor.

24. L’Escola Joso Sabadell queda a la disposició de les alumnes i dels alumnes que tinguin qualsevol dubte sobre aquestes bases, així com dels i de les participants que vulguin conèixer aspectes del procés i els criteris de tria de l’obra guanyadora.

25. La presentació d’una obra suposa l’acceptació d’aquestes bases.


📸Imatge principal: il·lustració d’Andrea Cruz, guanyadora de la primera edició del concurs.

Comments are closed.